Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların iş süreçlerini anlık olarak kontrol altında tutan CPM ERP geliştirmiş olduğu ‘Kalite Yönetim Sistemi’ ile birlikte dataların farklı ortamlarda bulunmasından kaynaklı veri farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen firmalarının iş süreçlerini kontrol altında tutan CPM Kalite Yönetim Sistemi, kalite kontrolden doküman yönetimine, eğitim takibinden uygunsuzluk yönetimine, tedarikçi performans değerlendirmeden tedarikçi hata bildirimine, ilk numune kontrolden iç denetime kadar birçok süreci yönetmeye olanak tanıyor. Söz konusu sistemle birlikte, işletmelerin verimliliği kısa sürede artırılabilirken; iş süreçleri anlık olarak takip edilerek hatalar daha oluşmadan önlenebiliyor. Kalite Yönetim Sistemi çözümleri ile; Fkt Koltuk Sistemleri, Öztuğ Otomotiv, Selsa Makina ve Serra Sünger gibi sektöründe öncü firmaların iş süreçlerini yönettiklerini ifade eden CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Ahatgil, “Bilginin farklı ortamlarda bulunmasından kaynaklı veri farklılıkları Kalite Yönetim Sistemi ile ortadan kalkıyor. Aynı zamanda, verilerin birden fazla girişi ile oluşan iş yükü de azalıyor. Tek bir kaynaktan girilen veriler sayesinde, doküman yönetiminden kalite kontrol süreçlerine kadar tüm veri anlık olarak raporlanabiliyor” diye konuştu. Söz konusu sistem ile tedarikçileri tek bir tuş ile değerlendirip bilgi almanın da mümkün olduğunun altını çizen Ahatgil, tüm operasyonel süreçlerin tek bir platformda toplanmış olmasının hız ve verimliliği de beraberinde getirdiğini sözlerine ekledi. Firrma yetkilileri, CPM ERP Kalite Yönetim Sistemi’nin detaylarını ise şu şekilde açıkladılar: - Kalite formu: Sistemde tanımlı parçalar için oluşturulan kontrol planları takip edilebilirken, yapılan tüm revizyonlar sistemde saklanabiliyor. Bir malzeme veya malzeme grubu için ölçme ve değerlendirme kriterleri; ölçüm, onay veya belirli değer aralıkları şeklinde parametrik olarak tanımlanabiliyor. - Giriş ve çıkış kalite kontrol: Sistemde tanımlı parçalar için oluşturulan kontrol planları üzerinden girişi yapılan tüm parçalar için giriş kalite kontrol, üretimi yapılan tüm parçalar için çıkış kalite kontrol gerçekleştirilebiliyor. Bu modül ile sisteme girilen tüm hareketler tek tuş ile takip edilip raporlanabiliyor. - Ölçüm cihaz kalibrasyon: Kalite kontrol süreçlerinde kullanılan tüm ölçüm cihazlarının özellikleri takip edilebilirken; hangi departmanda ve kime zimmetli olduğu bilgisi tanımlanabiliyor ve en son yapılan kalibrasyon bilgisi takip edilebiliyor. - Teknik resim doküman yönetimi: Bir doküman birden fazla stok kart ile ya da bir stok kart birden fazla doküman ile ilişkilendirilebiliyor ve dokümanın tüm revizyon süreçleri takip edilebiliyor. Doküman, satın alma sipariş formu ile tedarikçi firmaya otomatik olarak mail atılabiliyor. - Kalite doküman yönetimi: Dokümanların revizyon süreçleri, kim tarafından hazırlandığı, onaylandığı, iptal edildiği gibi bilgiler saklanabiliyor ve takip edilebiliyor. Dağıtım listesindeki kişiler, modülü kullanarak belgeyi aldıklarına dair sistemden onay verebiliyorlar. - İç değerlendirme ve denetleme: Firma, genel veya departman bazında değerlendirilebilirken; departmanların durumu ile ilgili puanlama yapılarak, belirlenen uygunsuzluklar ve alınacak önlemler takip edilebiliyor. - Eğitim takibi: Tüm eğitim süreçlerinin takip ve planlaması yapılabiliyor. Personel kartıyla entegre çalışmasının yanı sıra, oryantasyon eğitimleri ve diğer eğitim süreçlerinin takip ve raporlaması mümkün hale geliyor. - Uygunsuzluk yönetimi: Firmaların, satışını gerçekleştirdiği bir ürün hakkında müşteriden gelen şikayet ve uygunsuzluk bildirimleri takip edilebiliyor. Müşterini bildirdiği şikayette tespit edilen hata tedarikçi kaynaklı ise, uygunsuzluk yönetimi üzerinden tedarikçi hata bildirim formu oluşturulabiliyor. - Süreç analizleri: Sistemde oluşturulan raporlar ile bölüm bazlı oluşturulan süreç akışlarının göstergelerine ulaşmak mümkün. - Kalite tedarikçi yönetimi: Tedarikçi seçimi, potansiyel olarak çalışılabilecek tedarikçilerin detay bilgilerinin tanımlanması ve takibinin yapılmasına olanak tanıyor. Çalışılan tedarikçiler için denetim süreçlerinin planlanması, sonuçlarının takibi ve raporlanması alınabiliyor. - Tedarikçinin tanımlanması: Tedarikçi kartı içerisinde geliştirilen kalite uygulamaları sayesinde; tedarikçiler seviyelendirilebilirken, onaylı ve onaysız olarak takip edilebiliyor. Tedarikçinin; makina parkı, çalışan sayısı, cirosu gibi detay bilgileri tutulabilirken, çalışılan müşterilerin tedarikçi onay durumları takip edilebiliyor. - Tedarikçi değerlendirme formu: Sistemde tanımlı onaylı tedarikçilerin denetimleri bu modül ile planlanabiliyor. Denetleme soru bankası ile sektörel ayrımlı sorular yaratılabiliyor ve denetleme formlarında kullanılabiliyor. Denetlemeler genel ve departman bazlı olarak ayrı ayrı yapılabiliyor. Sistem, denetim sonuçlarını otomatik olarak mail almaya da olanak tanıyor. - Tedarikçi süreç analizi: Tedarikçi yönetim süreci ile ilgili olarak sistem üzerinde; tedarikçi kalite belgesi durumu, tedarikçi PPM durum raporu, tedarikçi aylık sevkiyât performans durumu gibi birçok rapor alınabiliyor. - Tedarikçi ilk numune kontrol: Tedarikçiden gelen numune parçalarının ölçüm ve onay takibi bu modül ile gerçekleştirlebiliyor. Onaylanan veya reddedilen parçalar tedarikçi bazında takip edilebiiyor. Onayı alınmayan parçalar için ilgili tedarikçiye satın alma siparişi verilmesi sistem üzerinde engellenebiliyor. - Tedarikçi hata bildirim formu: Yapılan hata bildirimi ile ilgili sonuçlar takip edilebiliyor. Tedarikçinin alması gereken acil ve geçici önlemler takip edilebiliyor. Hatanın tekrarının önlenmesi için tedarikçiye açılan aksiyonlar bu modül ile takip edilebiliyor. - Reklamasyon takibi: Tedarikçi kaynaklı oluşan hatanın telâfisi için harcanan işçilik ve ek malzeme bilgileri tanımlanabiliyor. Oluşan tanımlara göre, firmaya reklamasyon bilgilendirmesi yapılıyor ve fatura kesiliyor. - Tedarikçi performans değerlendirme: Sistem üzerinde tedarikçi ile ilgili performans ölçme ve değerlendirme yapılabiliyor. Sevkiyât performansı, tedarikçi kaynaklı müşteri iâdeleri, uygunsuzluk performansı, aşırı navlun, teslimat performansı, teslim tarihlerine uyum, satın alma birim değerlendirmesi gibi kriterler ile firmanın dönem içindeki puanı ve sınıfı tespit edilebiliyor. CPM ERP Kalite Yönetim Sistemi; giriş, proses ve final planlarını sistem üzerinde revize ederek takip etmeye olanak tanırken, dokümanlara sistem üzerinden ulaşmaya, dağıtımlarını yapmaya, tüm yedekleme ve saklama süreçlerini SQL veri tabanı ortamına taşımayı da mümkün kılıyor. Ayrıca; sistem üzerinden teknik resimleri stoklarla ilişkilendirmek, satın alma yaparken tedarikçilere teknik resimleri mail atmak, personel eğitimlerini planlamak, eğitim sonuçlarını takip etmek, müşteri şikayetlerini takip etmek, tedarikçilere ait süreçleri analiz etmek, performans değerlendirmesi yapmak, ilk numune kontrol raporları oluşturmak ve tedarikçiler için hata formu oluşturmak da mümkün.