Kurumsal Web Tasarımı

Kurumsal Web Tasarımı

Web sayfaları ilk zamanlarda e-yayıncılar tarafından etkili bir biçimde kullanılmış sonraki yıllarda ise şirketlerin mal ve ürün pazarlaması için kullandığı alanlara dönüşmüştür. Özellikle son 15 yılda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler web sayfalarının önemi her geçen gün artmış ve artmaya da devam edecektir. Bugün gelinen noktada artık birçok işletme hizmetlerini web siteleri üzerinden yürütebilmektedir. Verilen hizmetlerin daha faydalı ve etkili olabilmesi, web sitelerinin kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir web tasarımı ilkesiyle sağlanabilecektir. Web sayfaları işletme ile ilgili bilgileri sunmanın yanında kurum kimliğini yansıtan bilgilerin verilmesi, kurum yayınlarının daha ucuz ve geniş ölçekli dağıtılması, medya ile ilişkilerin kolaylaşması ve iletişim kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır.

Firmalar İçin Web Sitelerinin Faydaları

Doğru tasarlanmış ve işlevsel web sitelerinin genel olarak firmalara sağladığı yararların bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 •  Daha geniş kitleye en ucuz şekilde ulaşmasını sağlar.
 •  Aylık bülten, faaliyet raporları ve haber gibi araçlarla kurumsal iletişimi güçlendirir.
 •  Kurumun müşterileri ile ilişkilerini güçlendirir.
 •  Kurumun iş ortakları ile ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirir.
 •  Marka değerinin artmasına yardımcı olur.
 •  Güven ve itibar kazandırır.
 •  Ürün veya hizmetlerin yazılı ve görsel olarak etkili bir şekilde tanıtılmasına olanak verir.

Genel Web Tasarım İlkeleri

 • Bir iletişim ve pazarlama aracı olarak var olan web siteleri diğer iletişim tasarım biçimleri ile karşılaştırıldığında, yeni bir tasarım alanı olduğu görülür. Birçok tasarım disiplini gibi, web tasarım sürecinde de ekranın getirdiği zorunluluklardan dolayı farklı işleyiş biçimi vardır. Web, görüntü sıkıştırma, eklemeli renk alanları, ekran çözünürlükleri gibi özelliklerden dolayı farklı bir yayın aracıdır. Bilgisayar donanımı ve İnternet teknolojilerinde sağlanan gelişmeler, web sayfa tasarımı anlayışına kişisel farklılıklar ve yaratıcı zenginlikler kazandırmaktadır.
 • Web tasarımı, tasarım alanları içinde grafik tasarımın bir alt disiplini olarak açıklanabilir. Ayrıca tasarım, sanat alanları içinde bir disiplin olarak da görülebilir ( Bu açıdan bakılırsa; resim, illüstrasyon ve heykel de bir tasarım ürünüdür). Web tasarımı, nitelik olarak biçimsel farklılık gösterse de, temel tasarım açısından diğer sanat ve tasarım dallarının buluştuğu ortak ilkeleri paylaşır. Web tasarım ilkeleri de diğer sanat formlarının tasarım mirası üzerine gelişmiştir.

Web tasarım ilkeleri şunlardır;

 •  Yalınlık
 •  Tutarlılık
 •  Açıklık
 •  Denge
 •  Görsel Hiyerarşi
 •  Vurgu
 •  Ritm
 •  Oran
 •  Uyum, Bütünlük.

 

Web tasarım firmaları tarafından doğru bir şekilde oluşturulmuş web sitelerinde olması gereken işlevlerden bazıları ise şunlardır;

 Kullanılabilirlik: Sitenin tasarımında kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçları kesinlikle göz önüne alınmalıdır. Ziyaretçiler site içerisinde istediği bilgiye çok kolay erişebilmelidir.

 İçerik: Bir web sitesi ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın içerik açısından eksikleri bulunuyorsa asıl işlevini yerine getirememiş olur. İçerikler kolay anlaşılır, diğer sitelerden farklı ve bilgi veren nitelikte olmalıdır.

 Hız: Gelişen teknoloji ile birlikte hız hayatımızın en önemli konularından biri olmuştur. Yapılan araştırmalar göre çoğu kullanıcı 5 saniyeden uzun sürede açılan siteleri ziyaret etmekten vazgeçmektedir.

 Web Tarayıcıları ile Uyumluluk: Kullanıcılar web sayfaları görüntülemek ve kullanmak için web tarayıcı dediğimiz bir programa (Chrome, Explorer, Opera vb.) ihtiyaç duyar. Tarayıcı programlar hemen hemen aynı işlevleri yerine getirse de siteleri gösterirken ufak farklılıklar yaşanabilir.

 Mobil Cihazlarla Uyumluluk: Son yıllarda gelişen mobil teknolojiler ile birlikte artık web sayfaları cep telefonu ve tablet kullanıcıları tarafından daha sık ziyaret edilmeye başlanmıştır. Yapılacak olan web yazılım uygulaması tüm cihazlara uyumlu olarak kodlanmalıdır.

 Arama Motorlarına (Google, Yandex vb.) Uyumluluk: Tasarlanan web siteleri arama motorlarına uyumlu olmalıdır. Arama motorlarının anlayabileceği ve hızlı bir şekilde kaydedileceği uluslararası standartlara uygun kod yapısı kullanılmalıdır. Bu sayede arama motoru sitenizin ne ile ilgili olduğunu daha kolay anlayacak ve sitenize daha fazla ziyaretçi göndererek bu çabanızı ödüllendirecektir.
>