Elektronik Ticaret (E-Ticaret)

Elektronik Ticaret (E-Ticaret)

Elektronik ticaret (e-ticaret) gelişen ekonominin ticari boyutu olarak kullanılır.
İletişim bilgi ve teknolojinin ürünü olan internetin ticari olarak kullanılmaya başlaması, yeni bir ticari platformun oluşmasını sağlamıştır. Bu  platforma uygun ticaret şekli ise e-ticaret olmuştur. E-ticaret gerek üretim gerek tüketim noktasında hızlı bir şekilde ilerleyip hızla benimsenmiş ve gelişmiştir. Bunlarla beraber e-ticaret gelişen ekonominin güvendiği temel yapılardan biri olmuştur. Ticari hayatta hızla büyüyen Elektronik Ticaret (e-ticaret) beraberinde tartışma noktası da olmuştur.İnsanları alışmış olduğu geleneksel ticaret kavramını daha çok benimseyenler bu durumu tehdit unsuru olarak görseler bile Elektronik Ticaret (e-ticaret) geleneksel ticaretin alternatifi değil geleneksel ticareti tamamlayan , kolaylaştıran modern iş tekniğidir.

E-Ticaret Kolaylığı

- Elektronik Ticaret (e-ticaret) değişik kurum ve kuruluşlarda farklı şekillerde tanımlanmıştır.
•    E- ticaret ‘’elektronik işlemler’’bütününü oluşturur.
•    E-ticaret birey veya organizasyonlardır. Bu durumda üretici ve tüketiciler, özel sektör kamu ile diğer organizasyonlardır.
•    E-ticaret açık veya kapalı ağlar üzerinden yapılması sağlanmıştır. Hayatımıza girdiği andan itibaren alternatif olarak işimizi kolaylaştırmıştır.
E-ticaret kolaylığı, günümüz internet çağında ticari işlemlerin büyük bir kısmı bu şekilde yapılıyor olması tüketicilere de doğrudan ulaşması sebebiyle büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu açıdan çok geniş bir kitle e-ticarete taraf olmaktadır.

E-Ticaret Avantajı Neler?

E-ticaret bir çok yönden avantaj ve kolaylık sağlar. Bu avantajları bir kısmını maddeler halinde sunalım.
-    Kişiye her şeyden önce zaman sağlar zamandan tasarruf etmeniz oldukça iyi bir avantajdır.
-    Elektronik Ticaret (e-ticaret) aynı zamanda maliyet için avantaj saglar.
-    Geniş ölçekte pazarlama yapabilme ve pazarlama sürecini azaltır daha hızlı insanlara ulaşmasını sağlar.


Ticari evrak ve dosyaların hataların minimize edilmesi ve kırtasiyeciliğin azalması ile avantajı ve kolaylığı beraberinde getirir. Bu durumda e-ticaret bize her yönden kolaylık ve avataj sağladığı için herkes tarafından rağbet görmektedir.


 
>